Рус Укр Eng
Categories Information
Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr
Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr

Found: 19 shows

Kropivnic'kij, Arhitektora Pauchenka St, 4
Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr

Found: 19 shows

Details
22 February-14 March
Total events: 2
100 200 100
100-200 ₴
Buy a ticket
Details
23 February-28 March
Total events: 2
70 70 70
70 ₴
Buy a ticket
Details
23 February-15 March
Total events: 2
100 200 100
100-200 ₴
Buy a ticket
Details
27 February-24 March
Total events: 2
150 150 150
150 ₴
Buy a ticket
Details
29 February-29 March
Total events: 2
100 200 100
100-200 ₴
Buy a ticket
Details
01 March-11 April
Total events: 2
70 70 70
70 ₴
Buy a ticket
Details
01 March
16:00, Sunday
70 80 70
70-80 ₴
Buy a ticket
Details
03 March-14 April
Total events: 2
100 200 100
70-200 ₴
Buy a ticket
Details
04 March-08 April
Total events: 2
100 200 100
100-200 ₴
Buy a ticket
Details
07 March-12 April
Total events: 3
120 240 120
120-240 ₴
Buy a ticket
Details
14 March-12 April
Total events: 2
70 70 70
70 ₴
Buy a ticket
Details
15 March
11:00, Sunday
70 70 70
70 ₴
Buy a ticket
Details
17 March-07 April
Total events: 2
70 80 70
70-80 ₴
Buy a ticket
Details
18 March-01 April
Total events: 2
150 150 150
150 ₴
Buy a ticket
Details
25 March-23 April
Total events: 2
100 200 100
100-200 ₴
Buy a ticket
Details
26 March
18:00, Thursday
150 150 150
150 ₴
Buy a ticket
Details
27 March-15 April
Total events: 2
100 200 100
100-200 ₴
Buy a ticket
Details
29 March
11:00, Sunday
70 70 70
70 ₴
Buy a ticket
Details
11 April
17:00, Saturday
100 200 100
100-200 ₴
Buy a ticket

THEATRE: Poster Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr Kropiwnicki

Pre-order