Categories Information
Cashier Add new event
Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr
Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr

Found: 20 shows

Kropivnic'kij, Arhitektora Pauchenka St, 4
Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr

Found: 20 shows

Details
25 March-30 April
Total events: 3
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
250 250 250
150-300 ₴
Buy a ticket
Details
26 March
16:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
150 250 150
150-250 ₴
Buy a ticket
Details
30 March-27 April
Total events: 2
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
150 150 150
150 ₴
Buy a ticket
Details
31 March-29 April
Total events: 2
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 100 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
01 April
16:00, Saturday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 250 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
02 April
11:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 100 100
100 ₴
Buy a ticket
Details
02 April
16:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 250 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
06 April
18:00, Thursday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
150 150 150
150 ₴
Buy a ticket
Details
07 April
18:00, Friday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
150 300 150
150-300 ₴
Buy a ticket
Details
08 April
16:00, Saturday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 250 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
09 April
11:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 100 100
100 ₴
Buy a ticket
Details
09 April
16:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 250 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
13 April
18:00, Thursday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
150 150 150
150 ₴
Buy a ticket
Details
14 April
18:00, Friday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
150 300 150
150-300 ₴
Buy a ticket
Details
20 April
18:00, Thursday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
200 200 200
200 ₴
Buy a ticket
Details
21 April
18:00, Friday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 250 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
23 April
11:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 100 100
100 ₴
Buy a ticket
Details
23 April
16:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 250 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
28 April
18:00, Friday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 250 100
100-250 ₴
Buy a ticket
Details
30 April
11:00, Sunday
Kropyvnytskyi (Ukraine) 
100 100 100
100 ₴
Buy a ticket

THEATRE: Poster Kropyvnytskyi Akademichnyy Ukrayinsʹkyy Muzychno-Dramatychnyy Teatr Kropyvnytskyi

Pre-order
Заявка на промо-код